Şebeke Bağlantısız (Off Grid) Sistemler

Şebeke Bağlantısız (Off Grid) Sistemler

Şebekeden bağımsız olarak akü ile çalışan ve elektrik üretimini sağlayan güneş enerjisi sistemidir. Şebeke bağlantısız güneş enerji sistemi çoğunlukla elektriğin bulunmadığı, şebekesiz konumlarda kullanılır. Özellikle kırsal kesimde, elektrik enerjisinin aktarılmasının güç olduğu yaylalarda, dağ evlerinde, baz istasyonlarında, çiftliklerde, tarlalarda ve otoyol tabelalarının ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin karşılanmasında kullanılır. Güneş ışınlarının geliş açısına göre güneş panellerinin kurulması bu sistemden elde edilecek verimliliği arttırır.