Çatı Üstü Ges Uygulamaları

Çatı Üstü Ges Uygulamaları

Güneş enerjisiyle elektrik üretebilmek adına ilk olarak doğru akımın (DC), alternatif akıma (AC) dönüştürülmesi gerekir. Güneş panellerinde toplanan enerji alternatif akıma dönüştürülerek kamusal elektrik şebekesine aktarılır. Panellerin kurulumundan itibaren yeteri kadar güneş ışığı aldığı zamanlarda üretilen elektrik otomatik olarak şebekeye gönderilir. Şebeke gerilimi, düzeni ve frekansı, belirli aralıklarla güvenlik nedeniyle denetlenir. Şebeke bağlantılı güneş enerji sistemleri panellerde üretilen elektrik enerjisinin depolanmaksızın üretildiği an kullanılması veya tüketilmeyecek olan kısmının da satılması prensibiyle çalışmaktadır. Bu sistem sayesinde hem binaların hem de yüksek güçte elektrik ihtiyacı olan sanayi kuruluşlarının elektrik ihtiyacı karşılanabilir. Sistemde bulunan otomatik düzenek sayesinde güneş panelinde üretilen fazla elektrik enerjisi doğrudan binaya aktarılır. Elektrik enerjisi binaya yetersiz gelirse de otomatik olarak gereken miktarda elektrik enerjisi şebekeden çekilir.